Velkommen til Banekvarteret

En vision om en grøn, bilfri og bæredygtig bydel i Aarhus

Aarhus kan få en helt ny bydel, hvis Aarhus Kommune til november beslutter at gå videre med visionen om at overdække banegraven mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro.

Plads til det hele

Hvor der før kun var plads til togene i banegraven, bliver der med overdækningen plads til det hele – både tog, parkeringspladser til både biler og cykler, nye grønne områder, nye boliger og arbejdspladser samt stier og gader, der forbinder Frederiksbjerg og Midtbyen.

Plads til byliv

Med sin centrale placering midt i Aarhus har Banekvarteret potentiale til at blive en grøn, bilfri og levende bydel for alle, der bor, arbejder og færdes i området.

L

Solnedgangspladsen

På Solnedgangspladsen på Frederiksbro får folk et nyt mødested, hvor man uhindret kan se solen gå ned over godsbanen året rundt.

 

L

Banehaven

’Banehaven’ er en grøn oase i byrummet, hvor unge og ældre, beboere og gæster samles til udeliv, aktiviteter og fællesskab.

 

L

Transitpladsen

Et enkelt højhus som et pejlemærke mod Bruuns Bro markerer kvarterets møde med den mere urbane bymidte og giver adgang til kollektiv transport.

 

Transitpladsen
Bruuns Bro
Banehaven
Frederiks Bro
Solnedgangspladsen

Solnedgangspladsen

Banehaven

Transitpladsen

Mødet med byen

I udkast til helhedsplan er kvarteret skitseret med vægt på høj arkitektonisk kvalitet tilpasset byens DNA og byhistorie og de omkringliggende kvarterers særegenhed. For eksempel møder Kriegersgade, Hallsti og Dybbølsgade med lavere byhuse.

Let adgang til kollektiv trafik

Aarhus Banegaard bliver bindeled i den kollektive trafik med let adgang til eltog og letbane via nye trapper og perroner.

Fakta om
den nye bydel

Frem mod 2030 forventer kommunen 50.000 nye indbyggere og 30.000 nye arbejdspladser i Aarhus.

Overdækningen

Overdækningen af baneterrænet mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro er et af flere projekter, der skal skabe plads til boliger og arbejdspladser i Midtbyen.

Lad byen vokse indad

Det fremlagte skitseforslag er udarbejdet i henhold til de generelle principper udtrykt i Kommuneplan 2017: lade byen vokse indad, lægge yderligere lag på den eksisterende by og kitte byens områder bedre sammen.

Bygbart areal

Overdækningens areal (bygbart) udgør ca. 26.000 m².

I september 2019 tiltrådte Aarhus Byråd en samarbejdsaftale om udviklingsfasen af overdækningen af Banegraven mellem Aarhus Kommune, DSB Ejendomsudvikling, MT Højgaard og PensionDanmark. Byrådet besluttede endvidere at igangsætte og deltage i udviklingsfasen for projektet. På baggrund af byrådsbeslutningen er der indledt et samarbejde vedr. belysning af muligheden for at etablere en overdækning af Banegraven mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro med et parkeringsniveau og en ny bydel oven på dækket.

Materialet på dette website præsenterer en vision for overdækning af banegraven og etablering af Banekvarteret som en ny bydel i Aarhus. Banekvarteret er skitseforslagets arbejdstitel.

Alle illustrationer på hjemmesiden er eksempler på, hvordan den nye bydel kan komme til at se ud. Alle illustrationer er udført af og skal krediteres C.F. Møller Architects.